پاورپوینت حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

پاورپوینت حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

پاورپوینت حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

عمده نقش‌هاي هنجاري بر SMA عناويني براي اصول SMA مثل حسابداري رقيب و ثبت وضعيت رقابتي بودند مديريت هزينه استراتژيك سرمايه گذاري استراتژيك و توسعه حسابداري معاصر با عنصر استراتژيك بصورت هزينه مبتني بر فعاليت و كارت نشان متوازن بودند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

2- بحث قبلي

 1-2 مديريت حسابداري استراتژيك

ويكسون يافته‌هاي مشابهي در قضيه مطالبه بريتانيا دارد

آرنز مطالعه تفسيري را معين مي كند كه مداخلات استراتژيك مديريت حسابداري را بررسي مي كند

2-2 حس سازي سازماني

دانت و ويك به تفسير بصورت پروسه تبديل رويدادها ، توسعه مدل‌ها براي درك گرد آوري معنا و ايجاد مفاهيم مفهومي تاكيد دارند .

3- روش شناسي  1-3 روش شناسي تئوري بنيادين

2-3 روشهاي تحقيق

4- قضيه مطالعه

پديده اصلي حس سازي

استراتژي متقابل براي حس سازي

ساختار سازي وهماهنگ كردن

ارتباط ومفهوم سازي

تراكم سازي و توازن بندي

 

شرايط مفهوم حس سازي

شرايط اتفاقي – قالب بيروني و دروني

نتايج حس سازي

مدل الگوي حس سازي در قالب استراتژيك

خلاصه ونتيجه