پاورپوینت Software Performance engineering

پاورپوینت Software Performance engineering

پاورپوینت  Software Performance engineering

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

امروزه كارايي يك عامل مهم در در موفقيت سيستم هاي كامپيوتري مي باشد وغالبا قيمت نرم افزارها بر اساس مواردي از قبيل اينكه نرم افزاربهچهاندازهويژه گي هاي كيفي از قبيل كارايي،قابليت اطمينان،قابليتدسترسي وقابليتنگهداري را تامين مي كند مشخص مي گردد.بنابراين اگر مشكلات كارايي در ابتداي فرايند ساخت آشكارنگردند سبب ايجادمشكلاتي از قبيل :تاخير در زمانبندي ها ،ازميانرفتن استعداد توليد،از دست دادنروزنه هاي فروش و ... مي گردد.در اين مقاله در مورد روش هاي سيستماتيك براي ايجاد سيستمهاينرم

افزارها به گونه اي كه اهداف كارايي را برآورده سازند بحث ميكنيم.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

كارايي چيست؟

Scalability& Responsiveness
دو معيار مهم براي كارايي

علل شكست كارايي

SPE چيست؟

استراتژي هاي مدل سازي

مدل هاي SPE

حل مدل اجرايي سيستم اطلاعات زير را توليد مي كند

اطلاعات لازم براي ايجاد مدل هاي كارايي و ارزيابي آنها

مراحل فرايند SPE

اعمال فرايند SPE بر روي يك سيستم نرم افزاري

تعيين نيازمندي هاي منبعي نرم افزار