پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 37 اسلاید

 قابل ویرایش: 3 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

پپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود.