پاورپوینت بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین

پاورپوینت بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین

پاورپوینت بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار  در بانکداری راستین

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 

تعریف اقتصاد سبز:

نتیجه بهبود زندگی انسانی و برابری اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیک

اقتصاد سبز:  یک اقتصاد کم-کربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است.

در اقتصاد سبز: رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی است که با افزایش کارایی انرژی و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست رفتن تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می‌شود.

United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اقتصاد سبزبرنامه محیط زیست سازمان ملل

تعریف اقتصاد سبز

انتقال به اقتصاد سبز

اقتصاد سبز

اسراف منابع – تبذیر - اقتصاد سبز

اسراف منابع – تبذیر - اقتصاد سبز

بانکداری سبز

اسراف در قرآن

ربا در قرآن

اسراف مذموم‌تر از ربا

بانکداری سبز و منع اسراف در عملیات بانک‌ها در بانکداری راستین

تأمین مالی پایدار

تأمین مالی پایدار

بانکداری سبز در بانکداری راستین