پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 2

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 2

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 2

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش  336 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترها ی  مستقل و متصل به هم است که امکان تبادل اطلاعات  با یکدیگر را دارند.

مزایای شبکه:

اشتراک منابع (تقسیم منابع)

قابلیت اطمینان بالا

توزیع پردازش ها (load sharing)

اقتصادی

ایجاد ارتباط بین افراد

کنفرانس ویدیویی (Video Conferencing)

تجارت الکترونیکی(E-Commerce)  

 

فهرست طالب و اسلایدها:

شبکه چیست؟

مزایای شبکه

انواع شبکه از نظر وسعت

Metropolitan Area Networks

Wide Area Networks

Wide Area Networks (2)

مدل ارتباطی در شبکه

یک شبکه متشکل از یک کارگزار و دو مشتری

ساختار شبکه های کامپیوتری

انواع کانال های شبکه

Point to Point Channel

Broadcast Channel

انواع توپولوژى شبكه

روشهای تخصیص کانال

پهنای باند            

معماری شبکه      

(قطعه قطعه شدن) Fragmentation

Fragmentation

اطلاعات به صورت مختلف مي توانند انتقال يابند که عبارتند از

مدل های مرجع

(Open System Interconnection) OSI مدل مرجع

لایه های فیزیکی

لايه پيوند داده

لايه شبكه

لايه ارسال(محل-انتقال)

لايه جلسه

لايه ارائه يا نمايش

لايه كاربرد

OSI

سرويس اتصال گرا

سرويس بي اتصال

انواع سرويس ها از نظر كيفيت

فرق بين سرويس و پروتكل

انواع مسير يابي (راه گزيني) سوئيچينگ

استاندارد سازي شبكه هاي كامپيوتري

ISO

فصل دوم

لايه فيزيکی  (physical layer)

:Bit Rate

محيطهاي انتقال

زوج سيم بهم تابيده 

STP

کابل هم محور

فيبرنوري

کابل فيبرنوري

دو قسمت اصلى فيبر نورى

سه قسمت اصلي سيستم انتقال    

خصوصيات امواج الكترو مغناطيس

انتقال اطلاعات شبكه ها به كمك سيستم تلفن

اجزاي اصلى سيستم تلفن

روش آنالوگ

مزاياي روش ديجيتال نسبت به آنالوگ

مودم

 

Modulation

DSL

مودم کابلی

ISDN

چگونگى روشهاى تلفيق

روشهای عمده تسهیم

روش تسهیم زمانی

روش تسهیم فرکانسی

مولتی پلکس آماری بسته

Statical Multiplexing

مولتی پلکس سریع بسته

لایه پیوند داده

انواع سرویس ها در لایه پیوند داده

علت انجام کنترل خطا در لایه های پایین

:(Framing)روش های قاب بندی

استفاده از الگوی بیتی بعنوان مشخصه انتهای قاب

کنترل خطا و مسائل موجود

تعریف کلمه کد

فاصله همینگ وکاربرد آن در کنترل خطا

CRCروش تشخیص خطای

مثال

در گیرنده

CRCیک مثال دیگر از

شرط های چندجمله ای مولد

 (روش تصحیح(یک بیت) خطا)Hammingروش

کنترل جریان

هدف

روش اول

روش دوم

دو روش کلی برای کنترل جریان

روش توقف و انتظار

روش پنجره لغزان

شماره گذاری فریمها

دو روش برخورد با خطا در روش پنجره لغزان

روش بازگشت به عقب به اندازه

روش تکرار انتخابی

مقایسه

روش خوک سواری

زیر لایه کنترل دستیابی به رسانه

سه روش عمده در کنترل دسترسی به محیط انتقال

کنترل مرکزی

کنترل توزیعی

کنترل تصادفی

MACچند قرار داد مهم در

:ALOHA مشکل روش

CSMA

Bit Map ) قرارداد

شبکه های محلی اترنت

توپولوژی خطی

اترنت ضخیم                             

IEEE  802.3

گیگا بیت اترنت

پل Bridge

و اتصال آنها به کمک پل LAN دلائل استفاده از چند

وظایف عمده ی پل

انواع پل

پل های شفاف

مشکل ایجاد حلقه در الگوریتمFlooding:

پلهای مسیر یابی از مبدا

شبکه های محلی بی سیم

مهمترین دلایل برتری شبکه های محلی بدون سیم

شبکه های محلی بی سیم اکثرا ً بر دو نوعند

مشکل نمایان ایستگاه                   
 لایه شبکه: 
Network Layer

وظایف اصلی لایه شبکه

ارائه سرویس به لایه ارسال         

سرویس های اتصال گرا

سرویس های بی اتصال

بررسی دو شبکه Virtual circuit  وDatagram 

اطلاعات وضعیٌت شبکه

مسیر یابی

خراب شدن يک گره

يک الگوريتم مسير يابی بايد دارای خصوصيات زير با شد

الگوریتم های مسیر یابی کلا ً بر دو نو عند

R1 جدول مسیر یاب

مسیر یابی پویا

الگوریتم های مسیر یابی ایستا (ثابت)

ملاک کوتاهترین مسیر

سایر الگوریتم های ایستا

الگو ریتمهای مسیریابی پویا 

الگوریتم مسیریابی بردار فاصله   (DVR)

مسیریابی حالت پیوند  (LSR)

مسیریابی در اینترنت

کنترل تراکم(Congestion Control)    

عوامل ایجاد تراکم

مقایسه کنترل تراکم با کنترل جریان

روش ومراحل حل مشکل تراکم

تدبیردرازمدّت برای کاهش ازدحام  

ارتباط بین شبکه ایInternetworking)  )

تجهیزات مورد استفاده در شبکه

مثالی برای دالان زنی

مسير يابی در ارتباط بين شبکه ای

Fire wall (ديواره آتش يا حفاظ ) (ايجاد امنيت)

ديواره آتش(حفاظ)           (Fire wall)

Proxy Server

Proxy Server                     (کارگزار وکيل)

ادرس هاى IP

ادرس هاى خاص

IP Addresses

الگوی زير شبکه

ابزار تست : ping

قراردادها در لايه شبكه TCP/IP

ARP              قرارداد 
Address resolution protocol

لایه انتقال                   

وظایف لایه انتقال                 

اجزای عملیات سرویس لایه انتقال         

مهمترین عملیات سرویس

سوکتهای برکلی                   

ادرس دهی در لایه انتقال

NAME SERVER کارگزار نام

قراردادهای لایه انتقال در اینترنت     

لایه کاربرد

امنیت شبکه         

مدیریت شبکه ((network management

روش کار  DNS

کار بردهای مهم و مطرح در لایه کاربردی

DNS DOMAIN