پاورپوینت اصول مالی شخصی Basics of Personal Finance

پاورپوینت اصول مالی شخصی Basics of Personal Finance

پاورپوینت اصول مالی شخصی  Basics of Personal Finance

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش16  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 

مالی شخصی کاربرد اصول مالی برای اخذ تصمیمات مالی در سطح فرد یا خانواده است. در واقع، مالی شخصی بر شیوۀ حصول، بودجه‌بندی، پس‌انداز و مصرف منابع پولی در طی زمان اشاره دارد؛ شیوه‌ای که با لحاظ ریسک‌های مالی و نگرانی‌های فرد یا خانواده از حوادث آتی زندگی اتخاذ می‌شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مالی شخصی

فرآیند برنامه‌ریزی مالی شخصی

مرحلۀ ارزیابی

نمونۀ ترازنامۀ خانوارهای امریکایی

نمونۀ ترازنامۀ خانوارهای ژاپنی

نمونۀ ترازنامۀ خانوارهای ایرانی

ویژگی‌های اهداف

تهیۀ برنامۀ مالی

سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها

داریی‌های مالی

فاصله از دارایی‌های واقعی

توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاری

نظارت و ارزیابی مجدد