پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 44 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

يکی از اهداف مهم در شبکه های محاسباتی ، انتخاب منابع مناسب برای اجرای موثر يک Job ميباشد.

زمانبند منابع با مورد بررسی قرار دادن ويژگیهای خاص برنامه های کاربردی (Application) ، تصميم می گيرد که چه معيارهايی بايد بکار روند.

اين مقاله يک چارچوب (Framework) زمانبندی منابع توزيع شده که اساسا شامل زمانبند کار JS و زمانبند محلی LS ميباشد را ارائه ميدهد.

برای يافتن نيازهای برنامه های کاربردی مختلف ، HGSA ، که بر پايه الگوريتم زمانبندی حريصانه ـ Heuristic ميباشد ، و برای زمانبندی Job ها در شبکه است را برگزيده ايم.

در اين Heuristic از دو معيار ، وزن محاسباتی و فاکتور پيچيدگی حجم کار استفاده می شود.

از معيار وزن برای کنترل تاثير معيار روی برنامه های کاربردی استفاده ميشود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

  1. چکيده
  2. مقدمه
  3. کارهای انجام شده در زمينه زمانبندی منابع
  4. چارچوب زمانبندی منابع
  5. الگوريتم زمانبندی حريصانه HEURISTIC-BASED
  6. آزمايشات ، نتايج و نمودارها
  7. نتيجه گيری و کارهای آينده