پاورپوینت تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

پاورپوینت تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

پاورپوینت تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:55 power point

قابل ویرایش  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت

گام دوم : از ماتريس هاي مجموعة سرمايه گذاري شركت براي تحليل مجموعه سرمايه گذاري تجاري شركت استفاده نماييد

گام سوم : جاذبة بلند مدت هر بخش از صنعت را كه شركت در آن به فعاليت پرداخته است ، مورد مقايسه قرار دهيد

گام چهارم : قدرت رقابتي واحدهاي تجاري شركت را مورد مقايسه قرار دهيد

گام پنجم : واحدهاي تجاري شركت را بر اساس عملكرد گذشته و دورنماي آينده رده بندي نماييد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

شناسايي استراتژي فعلي شركت

 تكنيكهاي ماتريسي براي ارزيابي مجموعه سرمايه گذاري هاي متنوع

 مقايسه جذابيت صنعتي

 مقايسة قدرت واحدهاي شركت ( كسب و كار )

 مقايسة عملكرد واحدهاي شركت

 تحليل سازگاري استراتژيك ( انتخاب اوراق بهادر مناسب )

 رتبه بندي واحدهاي شركت بر حسب اولويت سرمايه گذاري

 بوجود آوردن يك استراتژي مشترك

 رهنمودهايي براي كنترل فرآيند تشكيل ( شكل گيري ) استراتژي شركت .