پاورپوینت حلقه ها

پاورپوینت حلقه ها

پاورپوینت  حلقه ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

برای اجرای دستورهای مشخصی از برنامه ها به دفعات معین از ساختار حلقه ی

for … next کمک بگیرید. هنگامی حلقه ی for … next  را به کار می بریمکه تعداد دفعات تکرار مشخص باشد.

شرط condition در حلقه Do می تواند هر عبارت یا متغییر منطقی باشد

که True یا False بر میگردد.

نوع حلقه Do  به محل کاربرد آن بستگی دارد. تفاوت انواع حلقه های Do

 از این قرار است :

محل بررسی شرط حلقه : اگر شرط حلقه در ابتدای آن بررسی شود،ممکن است که هرگز حلقه اجرا نشود.اما اگر بررسی حلقه در انتهای آن صورت گیرد،حلقه حداقل یک بار اجرا میشود  ، چون ویژوال بیسیک فقط  بعد از اجرای حلقه است که شرط را بررسی خواهد کرد.

خصلت بررسی حلقه : حلقه هایی که While دارند، تا زمانیکه شرط درست استاجرا میشوند، ولی در حلقه های

Until، اگر شرط درست شود، اجرای حلقه پایان خواهدیافت.

                                             

فهرست مطالب و اسلایدها:

حلقه for next

حلقه DO

حلقه do while