پاورپوینت امور مالی و معاملات دانشگاه

پاورپوینت امور مالی و معاملات دانشگاه

پاورپوینت امور مالی و معاملات دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش20  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ماده 1 : امور مالی و معاملات دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / و موسسات مراکزتحقیقاتی که منبعد موسسه نامیده می شوند ، بر اساس این آیین نامهانجام خواهد شد .

ماده 2 : موسسه شامل دانشگاه ، دانشکده موسسه و کلیه واحد های اجرایی منطبق به تشکیلات مصوب است .

 ماده 3 : سال مالی موسسه از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده 4 : موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه و در مهلت مقرر ، صورت حساب در یافت و پرداخت هر ماه و صورتهای مالی هر سال را تهیهو تنظیم نموده و جهت تصویب به هیات امناء و حسب مورد به مراجع نظارتی قانونی ارائه نماید.

ماده 5 : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

کلیات و تعاریف

بودجه و منابع مالی در آمد

پرداخت ها و هزینه ها

معاملات

تنظیم حساب و نظارت

اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

سایر موارد