پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 30 اسلاید

 قابل ویرایش: 27 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

•اساس واکنش PCR جهت تکثیر توالی DNA دو رشته ای، تغییرات دمایی می باشد. در ابتدا پیوندهای هیدروژنی دو رشته توالی DNA با حرارت (94-95 درجه سلسیوس) شکسته و دو رشته از یکدیگر جدا می شوند.