پاورپوینت استئوپروز

پاورپوینت استئوپروز

پاورپوینت استئوپروز

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 36 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

استئو پروز شایعترین بیماری متا بو لیک استخوان است.

امروزه به عنوان یک معضل بهداشت عمومی شناخته شده و با بالا رفتن سن متوسط جــامعه اهمیت آن روز به روز بیشتــر می شــود.

امروزه مرگ ومیر سالیانه ناشی از آن حتی از سرطانها بیشتر شده است.

« استئوپروز را اپیدمی خاموش عصر حاضر می نامند زیراعلائم بالینی نداشته و در صــورت عــدم درمـان پیشگیـری وعــدم درمــان پیشرفت کـــرده و اولین بــار خــود را با عـوارض جـانبی که همــان شکستگی استخوان و حتی گاهی مرگ نشان می داد در حـــــالی که امروزه در مراحل اولیه قابل تشخیص و قابل پیشگیری و درمــــــان است. »

 

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

 

تعریف استئوپروز

اپیدمیولوژی

اهميت استئوپروز

عوامل موثر در میزان حداکثر توده استخوانی(PBM)

فیزیوپاتولوژی استئوپروز

علل استئوپروز

انواع استئوپروز

علل مهم استئوپروز ثانویه

علائم بالینی استئوپروز

علائم پاراکلینیکی

پیشگیری ودرمان استئوپروز

نقش تغذیه در پیشگیری ودرمان استئوپروز

نقش ورزش در پیشگیری و درمان استئوپروز 

نقش عادات صحیح زندگی در پیشگیری و درمان استئوپروز

نقش داروها در پیشگیری از درمان استئوپروز

درمانهای دارویی جلوگیری کننده از کاهش دانستیه استخوان

پیشگیری از حوادث

پیشگیری از حوادث در سالمندان

بالاترین میزان حوادث،حوادث خانگی است.

حوادث خانگی وراههای مقابله با آنها

کمکهای اولیه

حوادث ترافیکی

افتادن درسالمندان

شیــــــــــوع

علل زمین خوردن

عوامل خارجی

عوامل داخلی

عوارض زمین خوردن

راهکارهای پیشگیری از سقوط