پاورپوینت پروژه مهندسي نرم افزار 1 سيستم شركت توليدي پلاستيك پيرامون

پاورپوینت پروژه مهندسي نرم افزار 1 سيستم شركت توليدي پلاستيك پيرامون

پاورپوینت پروژه مهندسي نرم افزار 1  سيستم شركت توليدي پلاستيك پيرامون

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 12اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

اهداف :

كاهش زمان مصرفي براي ارسال و دريافت اطلاعات روزانه

ارتقاء سيستم دستي به سيستم كامپيوتري

كاهش نيروي انساني اضافي

سهولت در ارسال اطلاعات به ساير بخش هاي مرتبط با هم

امكان تهيه گزارشاتي در رابطه با سيستم كه در سيستم دستي ميسر نبود

امكان داشتن ليستي از مقدار توليد روزانه و مقدار مواد خام موجودو...

هدف از ايجاد سيستم كامپيوتري  كاهش زمان در رد وبدل اطلاعات و كم كردن كاغذ بازي است . مزاياي انجام اين پروژه ايجاد سيستم مكانيزه كامپيوتري در قالب نرم افزاري جامع در جهتكاهش هزينه نيروي انساني و كاهش هزينه هاي جانبي و اطلاع رساني آسان تر و راحت تر و كنترل بيشتر امور مربوط به شركت و بالاخره استفاده صحيح از امكانات موجود مي باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:
متقاضي : شركت توليدي پلاستيك پيرامون

بخش توليد 

هدف از ايجاد سيستم كامپيوتري در شركت پلاستيك پيرامون

چارت سازماني شركت توليدي پلاستيك پيرامون

بخش فروش

بخش حسابداري

نيازهاي كيفي حسابداري

بخش توليد