پروژه تاسیس دفتر بیمه

پروژه تاسیس دفتر بیمه

پروژه تاسیس دفتر بیمه

13 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

 خلاصه اي از پروژه:

دلايل: كسب درآمد و سود و تأمين نيازهاي مالي وخدمت به همنوعان.

اجرا:باز كردن دفتر و داشتن مديريتي كارآمد بر مسائل مربوط به مراحل صدور وتنظيم بيمه نامه ودر اختيار گذاشتن اطلاعات به بيمه گذارن.

انگيزه:داشتن كار مناسبي در جامعه با درآمد زياد وفعاليت در اجتماع ،به اميد رسيدن به روزي كه چندين شعبه تأسيس كنم و با گرفتن همكار درصدي از بيكاري را كاهش دهم.

هدف: روزي به قله موفقيت برسم و خلاقيتي در رشته خويش داشته باشم تا دراين دنياي بزرگ نامم زنده بماند

فهرست    

مقدمه بيمه------------------------------------------------------------1

اركان بيمه------------------------------------------------------------2

صدوربيمه اشياء -----------------------------------------------------3

بيمه نامه اتومبيل-----------------------------------------------------4

بيمه بدنه-------------------------------------------------------------5

بيمه شخص ثالث------------------------------------------------------6

بيمه سرنشين---------------------------------------------------------7

بيمه آتش سوزي------------------------------------------------------8

بيمه حمل ونقل -------------------------------------------------------9

بيمه مهندسي---------------------------------------------------------10

بيمه كشتي-----------------------------------------------------------11

بيمه كامپيوتر--------------------------------------------------------12

بيمه هواپيما---------------------------------------------------------13

بيمه سفينه هاي فضايي----------------------------------------------14

صدوربيمه اشخاص--------------------------------------------------15

بيمه حوادث---------------------------------------------------------16

بيمه حوادث انفرادي-------------------------------------------------17

بيمه حوادث گروهي-------------------------------------------------18

بيمه هاي عمر------------------------------------------------------19

بيمه عمر به شرط احتياط--------------------------------------------20

بيمه هاي مستمر----------------------------------------------------21

بيمه كاركنان دولت--------------------------------------------------22

بيمه تكميل درمان---------------------------------------------------23

بيمه هاي مسؤليت--------------------------------------------------24

بيمه مسؤليت كارفرما در مقابل كاركنان------------------------------25

بيمه مسؤليت ساختماني---------------------------------------------26

بيمه مسؤليت مدني حرفه اي پزشكان--------------------------------27

بيمه مسؤليت مدني حرفه اي پيران پزشكان--------------------------28

بيمه مسؤليت ناجيان غريق------------------------------------------29

بيمه مسؤليت مدني بيمه گذار درمقابل اشخاص ثالث------------------30

  • هدف ازتحقيق: ارائه مطالب آموزنده براي كليه افراد علاقه مند به رشته بيمه گري.نوعي اشتغال زايي وكسب درآمد وسود.
  • بيان مسأله: هر شغلي در ابتدا كار، كم بودن ارباب رجوع يا مشتري معمولي است.
  • تأسيس دفتر بيمه نوعي كار آفريني فرديست.

SWOT:S :نقاط قوت چاپ انواع بروشورهايي در مورد هر كدام از بيمه نامه ها وارائه آنها به آشنايان ،دوستان . صدور بيمه نامه ها با تخفيفيفات براي حرفه هاي پزشكان ،پرستاران و..... . ارائه دادن وسايلي همچون خودكار تبليغاتي ،سر رسيد ،دفتر تلفن هاي روميزي و آگهي هاي تبليغاتي. ارائه بروشورهايي از انواع بيمه در دفتر براي آگاهي بيشتر ارباب رجوع