پاورپوینت سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پاورپوینت سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پاورپوینت سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 33 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالياتهاي مستقیم  به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
الف) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفاتر روزنامه و كل مي‌باشند.
ب) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفتر درآمد و هزينه مي‌باشند.
ج) اشخاصي كه بموجب قانون مكلفند  خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط ارائه نمايند
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد
1- عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر

2 - عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب

3 - تاييد هيات سه نفره منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مبني بر غير قابل رسيدگي بودن يا عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه تحرير دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

برگ تشخيص ماليات
 )روش تعيين ماليات(

ماليات بر مبنای روش علي الراس

ماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر

تکالیف ضمن سال مالی

موارد رد دفاتر

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات

معافيتهاي مالياتي

معافيت زماني

معافيت مكاني

معافيت اشخاص

معافيت بر فعاليت

قانون موسوم به تجميع عوارض

مراجع تشخیص مالیاتی

مراحل تشخیص وقطعیت ماليات

تشویقات و جرائم مالیاتی

مراجع حل اختلاف مالیاتی

مراجع نظارتي و كنترلي در قوانين مالياتي

اجراء و وصول در قوانین مالیاتی