پاورپوینت موضوع:دیافراگم وفشار سنج تفاضلی

پاورپوینت موضوع:دیافراگم وفشار سنج تفاضلی

پاورپوینت موضوع:دیافراگم وفشار سنج تفاضلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 23 اسلاید

 قابل ویرایش: 1 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

برای بیشتر کردن مقدار حرکت می توان چند کپسول را به یکدیگر متصل کرد که در این صورت وسیله ای به نام دیافراگم استاک خواهیم داشت.در این وسیله می توان دو فشار  p1 وp2  را به ترتیب داخل وخارج وسیله وارد کرد ودر این مقدار حرکت دیافراگم متناسب با اختلاف فشار  p1  و  p2  است این وسیله که به نام مجموعه دیافراگم نیز شناخته می شود از یک یا چند دیافراگم روی هم ساخته می شود و به شکل مدور می باشد واز لاستیک یا الیاژ فلزی ساخته می شود و بیشتر در دستگاههای ثابت از آن استفاده می شود.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

وسایل اندازه گیری 

فشار(فشارسنجها)

مفهوم فشار

تعریف فشار

یکای فشار

فشار سنجهای ارتجاعی

دیافراگم

اصول کار فشار دیافراگمی

عوامل موثر در جنس دیافراگم

فشار سنج تفاضلی

فشارسنج تفاضلی آنالوگ