پاورپوینت اجراي استراتژي: بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها

پاورپوینت اجراي استراتژي: بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها

پاورپوینت اجراي استراتژي: بودجه ها، سياستها، بهترين روشها، سيستم حمايتي و پاداشها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 33 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اجرا كنندگان استراتژي نياز به اين دارند كه

ببينند بخش هايي كه استراتژي براي آن ها داراي اهميت است آيا داراي منابع كافي هستند

ارزيابي درخواست هايي كه براي پروژه هاي سرمايه اي جديد و بودجه هاي عملياتي بزرگ تر است

نسبت به انتقال منابع جهت حمايت از اولويت هاي استراتژي جديد موافقت كنيد

افراد بالا دست خود را نسبت به اين كه چه منابعي واقعاً مورد نياز است متقاعد كنيد .

استراتژي هاي جديد اغلب نيازمند تخصيص مجدد بودجه هاي عمده هستند

كوچك كردن بعضي از بخش ها و بزرگ كردن بخش هاي ديگر

از بين بردن فعاليت هايي كه ديگر توجيه پذير نيست

فعاليت هاي مالي اي كه موجب موفقيت يا عدم موفقيت مي شوند .

نحوه كمك سياست ها و رويه ها به اجراي استراتژي چگونه است

يك راهنماي از بالا تا پايين در ارتباط با رفتارها و عملكرد مورد انتظار تهيه نماييد

كمك كنيد به اين كه فعاليت ها و رفتارها در راستاي استراتژي باشد

كمك كنيد به تقويت ثبات در عملكرد فعاليت هايي كه از نظر استراتژيك داراي اهميت هستند در بخش هاي عملياتي كه از لحاظ جغرافيايي پراكنده اند

به عنوان يك اهرم قدرتمند براي تغيير فرهنگ شركت جهت ايجاد اندازه اي قوي تر متناسب با استراتژي جديد ، عمل نماييد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ارتباط بودجه ها با استراتژي

استراتژي ماهرانه ، سياست هاي حمايتي و رويه ها

ايجاد بهترين روش ها و تعهد به رشد مستمر

ايجاد سيستم هاي حمايتي

طراحي استراتژي ، سيستم هاي پاداش حمايتي