پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 16 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مدیریت سرمایه در گردش مانند هر تصمیم دیگر مالی ، مستلزم توجه به ایجاد

تعادل بین ریسک و بازده است هرچه دارایی جاری بیشتری نگهداری شود

 اولاً ریسک نقدینگی بیشتر کاهش می یابد ، ثانیاً انعطاف پذیری بیشتری وجود

خواهد داشت ، چون داراییهای جاری را به سهولت می توان با تغییرات سطح

 فروش تعدیل کرد.

اما در مقابل نرخ بازده نیز کاهش می یابد ؛ زیرا داراییهای جاری معمولاً بازده

 کمتری نسبت به داراییهای مولد دارند . از طرف دیگر هرچند نگهداری

دارایی جاری کمتر ممکن است به بازده بیشتری منجر شود ولی ریسک نقدینگی را

 افزایش می دهد .

یکی از مسائل مدیریتی ، مدیریت بر داراییها و بدهی های جاری است .

مدیریت بر سرمایه در گردش همانند مدیریت بر داراییهای جاری است.

انواع داراییهای جاری در هر شرکتی عموماً به شرح زیر است:

وجوه نقد

سرمایه گذاری کوتاه مدت

حسابها و اسناد دریافتنی

موجودیها

پیش پرداختها

حسابهای پرداختنی(اعتبار تجاری)

سود سهام پرداختنی

مالیات پرداختنی

تسهیلات(وام)

اگر تأمین مالی جاری از محل بدهی های جاری باشد وضعیت شرکت عادی است .  

اگرمیزان بدهی جاری ازمیزان دارایی جاری کمترباشد، سرمایه درگردش مثبت است .         

اگرمزان بدهی جاری ازمیزان دارایی جاری بیشترباشد، سرمایه درگردش منفی است .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

هدف مدیریت بر سرمایه در گردش:

راهکارهای تسریع در جریانات نقدی ورودی

بکارگیری صندوق پستی درتسریع جریانات نقدی ورودی:

راهکارهای تأخیر در جریانات نقدی خروجی

مدیریت حسابهای دریافتنی (مطالبات)

مدیریت بر موجودی کالا