پاورپوینت ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه 

پاورپوینت ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه 

پاورپوینت ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 16 اسلاید

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1) دريافت قبوض درآمدي از ستاد

2) بابت مصرف قبوض درآمدي

3) وصول درآمد نقدی 

4) دریافت نسخ

5) ارسال درآمد صندوق به بانک 

6) تخفیفات مددکاری

7) ارسال صورتحساب به موسسات بیمه ای

8) وصول مطالبات از موسسات بیمه ای

9) ثبت كسورات نسخ ابطالي توسط بيمه‌ها (نسخ تاييد نشده)

10) ارسال درآمد به ستاد

11) دریافت پیش دریافت از بیماران

12) عودت پیش دریافت

13) دریافت چک از بیماران نزد صندوق

14) وصول چک از بیماران

15) عدم وصول چک از بیماران