پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

تصمیم گیری در حسابرسی

  تصمیم گیری یعنی انتخاب یک راه کار ازبین راه کارهای ممکن

مونیتز(1961) فرآیند تصمیم گیری :

 شناسایی راه کارهای ممکن

تعیین پیامد هر راه کار

انتخاب راه کار بهینه

انجمن های حرفه ای  :

 شناخت موضوع

جمع آوری اطلاعات  

چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

قضاوت حرفه ای در حسابرسی :

قضاوت حرفه ای به مفهوم عام آن :

   فرآیندی است که در آن افراد در باره جنبه های مربوط به مسئله مورد تصمیم گیری فکر و اظهارنظر می کنند . 

قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه مربوط در محیط قوانین موضوعه ،  استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راه کار مناسب از بین راه کارهای مختلف اتخاذ گردد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

چالش های پیش روی حرفه حسابرسی

چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

تصمیم گیری در حسابرسی

قضاوت حرفه ای در حسابرسی :

قضاوت حرفه ای به مفهوم عام آن :

اظهارنظر :

فرآیند حسابرسی

چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

 چالش های حسابرس و ویژگی های فردی (1)

چالش های مرتبط با وظیفه حرفه ای حسابرسی

تعامل بین حسابرسان

سرپرستی

بررسی کلی

پاسخگویی

تعامل بین حسابرسان و دیگران

تعامل با بازار خدمات حسابرسی

برداشت بازار از خدمات حسابرسان

برداشت بازار از استقلال حسابرسان

تعامل با تشکیلات حرفه ای

تعامل با دعاوی حقوقی