پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 74 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

بستن حسابهاي دائمي :

روش دوطرفه

- ذخيره اعتبار پرداختهاي غير قطعي سنواتي xx

                 درخواست وجه سنواتي xx                 

- اندوخته پيش پرداخت و علي الحساب سنواتيxx

                 پيش پرداخت سنواتي                      xx

                 علي الحساب سنواتي                        xx

- ذخيره م0م سنواتي                            xx

اندوخته ماليات وصول نشده سنواتيxx                          مالياتهاي دريافتني سنواتي               xx

روش يك طرفه

- اندوخته اعتبار سنواتي                   xx

               درخواست وجه سنواتي     xx        

- اندوخته پيش پرداخت و علي الحساب سنواتيxx

                پيش پرداخت سنواتي                      xx

                علي الحساب سنواتي      xx               

- ذخيره م0م سنواتي                          xx

اندوخته ماليات وصول نشده سنواتي xx 

                 مالياتهاي دريافتني سنواتي              xx

 

فهرست مطالب و اسلایدها

حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

حسابداري حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

روش يك طرفه

 1- موافقت نامه بودجه

روش دوطرفه

1- موافقت نامه بودجه

روش يك طرفه

بستن حسابهاي موقت

مسائل