پاورپوینت گاستریت

پاورپوینت گاستریت

پاورپوینت گاستریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 35 اسلاید

 قابل ویرایش:11 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

•اولسر د ئودنوم یا ژوژنوم در اثر گاسترينوما(تولید کننده گاسترین)بیشتر در سلولهای پانکراس،دئودنوم،معده،قوس طحال،غدد لنفاوی