پاورپوینت گرايش اقلام بهاي تمام شده

پاورپوینت گرايش اقلام بهاي تمام شده

پاورپوینت گرايش اقلام بهاي تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 16 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

بر اثر تغيير سطح فعاليت (مثلا“ توليد) تغيير نمي كند. يعنِِِي در تمام سطوح فعاليت ثابت مي ماند.مانند اجاره بهاي سالانه ي ساختمان . نكته حائز اهميتي كه لازم است مورد تاكيد قرار گيرد دانه شمول اقلام ثابت بهاي تمام شده است . در محاسبه بهاي تمام شده ي محصولات ،تنها اقلام ثابتي كه به امر توليد مربوط باشد (سر بار ثابت ساخت) منظور مي گردد و اقلامي مانند هزينه هاي اداري وفروش كه مبلغ آن در كوتاه مدت ثابت است،جزء بهاي تمام شده ي محصولات منظور نمي شود بلكه به عنوان هزينه هاي دوره محسوب و مستقيما“ در سود وزيان منعكس ميگرد د .اما در حسابداري مديريت اقلام ثابت بهاي تمام شده ، شامل كليه ي مخارجي ميشود كه در يك دوره ي سالي يا در كوتاه مدت قابل تغيير نباشد .بنابراين در مدل حسابداري مديريت هزينه هاي اداري و فروش نيز جزء اقلام ثابت بهاي تمام شده منظور ميگردد .

اقلام مختلط بهاي تمام شده :

به اقلام گفته ميشود كه گرايشهاي آن را نتوان با الگويي يگانه تشريح كرد .مديران ترجيح ميدهند كه اين اقلام را به اجزاي ثابت و متغيير تجزيه نمايند .

اقلام مختلط بهاي تمام شده برابر جمع اقلام ثابت و ومتغيير است .معادله اقلام مختلط بهاي تمام شده را مي توان از جمع كردن معادلات مربوط به اقلام ثابت و اقلام متغيير بهاي تمام شده به شرح زير به دست آورد .

Y=a+bx بهاي اقلام ثابت=a

اقلام متغيير تمام شده bx=

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اقلام ثابت بهاي تمام شده

اقلام مختلط بهاي تمام شده

اقلام نيمه ثابت بهاي تمام شده

مفروضات مربوط به گرايش اقلام بهاي تمام شده