پاورپوینت چالشهاي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران

پاورپوینت چالشهاي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران

پاورپوینت چالشهاي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ترکيب رسمي کميته تدوين استانداردهاي حسابداري شامل 9 نفر به شرح زير مي باشد

 نفر از مديران سازمان

 2 نفر نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران

 1 نفر نماينده بورس اوراق بهادار

 1 نفر نماينده صنعت

حداقل 3 نفر از اعضاي کميته فني سازمان بايد عضو کميته تدوين استانداردهاي حسابداري باشند.

چالشهاي پيش روي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران

هماهنگي با استانداردهاي بين المللي

 مشکلات فرهنگي

 تاثير تحقيقات دانشگاهي بر تدوين استانداردها

 مشکلات آموزشي

موانع موجود در هماهنگي با استاندارد بين المللي

حرکت سريع هيئت استانداردهاي بين المللي به سوي استفاده از ارزشهاي منصفانه.

 نفوذ قابل ملاحظه کشورهاي پيشرفته صنعتي (مثل آمريکا وانگليس) درفرايند تدوين استانداردهاي بين المللي.

 مسائل محيط داخلي از جمله ارتباط نزديک بين سيستم اندازه گيري سود حسابداري و سود مشمول ماليات در ايران.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

حسابداري در ايران

برنامه کميته تدوين استانداردهاي حسابداري

(مصوب 18/5/1383)

ترکيب رسمي کميته تدوين استانداردهاي حسابداري شامل 9 نفر به شرح زير مي باشد

چالشهاي پيش روي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران

هماهنگي با استانداردهاي بين المللي

موانع موجود در هماهنگي با استاندارد بين المللي

استانداردهاي حسابداري بين المللي که در آنها ارزشهاي منصفانه مبناي اصلي اندازه گيري مي باشد

موانع پذيرش مبناي اندازه گيري ارزش منصفانه در ايران

مزايا و معايب وجود ارتباط نزديک بين سيستم اندازه گيري

سود حسابداري و سود مشمول ماليات

مشکلات فرهنگي

تاثير تحقيقات دانشگاهي بر تدوين استانداردها

مشکلات آموزشي

نتيجه گيري