پاورپوینت درآمد عملياتي

پاورپوینت درآمد عملياتي

پاورپوینت درآمد عملياتي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 42 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود:

 فروش کالا،

 ارائه خدمات، و

 استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است.

در اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي شود:

 سود سهام حاصل از سرمايه گذاريهايي که به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي شود،

 پيمانهاي بلند مدت (استاندارد شماره 9)،

 قراردادهاي  اجاره،

 کمکهاي بلاعوض و ساير کمکهاي مشابه دولتي (استاندارد شماره 10)،

 قراردادهاي بيمه در شرکتهاي بيمه،

 افزايش طبيعي حيوانات پرورشي ومحصولات کشاورزي و جنگلي،

 استخراج مواد معدني، و

 تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايه گذاريها (در موسسات تخصصي سرمايه گذاري) يا سرمايه گذاري در املاک در واحدهاي تجاري  که به خريد و فروش املاک اشتغال دارند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه کاربرد

درآمد

درآمد عملياتي

درآمد عملياتي زماني شناسايي مي شود که:

درآمد عملياتي از معاملات و رويدادهاي زير ناشي مي شود:

کالا

ارائه خدمات

استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري

تشخيص معامله

فروش کالا

ارائه خدمات

 شناسايي درآمدعملياتي

ارائه خدمات

شرايط لازم جهت برآورد ماحصل معامله به گونه اي اتکاپذير

نکاتي در مورد شناخت درآمد عملياتي

سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام

افشا

نمونه هايي از موارد شناخت درآمد عملياتي

فروش کالا

فروش کالا با تعويق در تحويل کالا