پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا

پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا

پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

نمونه برداری با جاذبهای سطحی

نمونه برداری با جاذبهای سطحی آغشته به ترکیبات شیمیایی

نمونه برداری با فیلترهای آغشته به ترکیبات شیمیایی

نمونه برداری با بطریهای گاز شوی

نمونه برداری با روشهای قرائت مستقیم

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

 

انواع روشهای نمونه برداری از گازها و بخارات

نمونه برداري با استفاده از جاذبهاي سطحي

كروموزرب و پروپاك

آماده سازي نمونه

تجزيه تركيبات نمونه برداري شده توسط  جاذبهاي سطحي پوشش داده شده

نمونه برداري با فيلتر

تجزيه تركيباتي كه توسط بطريهاي

نمونه برداري با فيلتر از تركيبات آلي