پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان

پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان

پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 50 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

نام اورژانس یادآور عملکرد سریع و به موقع در فضای مناسب است

نزدیکی اتاق احیا و تروما به درب ورودی اورژانس

موقعیت اورژانس در بیمارستان

در بیمارستان هایی که این تسهیلات در امتداد هم قرار ندارد

ارتباط رادیولوژی با اورژانس و بخش ها از دو مسیر مجزا

قرارگیری فضای دفتر نمایندگی بیماران،اتاق مشاوره،کنفرانس و پلیس

 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 اورژانس

موقعیت اورژانس در بیمارستان

موقعیت اورژانس در رابطه با رادیولوژی و آزمایشگاه

ورودی و فضای تریاژ

قرارگیری فضای دفتر نمایندگی بیماران،اتاق مشاوره،کنفرانس و پلیس

تصاویر

 

 

منابع وماخذ:

مقاله فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

تحقیقات دانشجویی از بیمارستان حکیم …جرجانی ، طالقانی و پنج آذر