پاورپوینت دیفتری

پاورپوینت دیفتری

پاورپوینت دیفتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها: 

žبرای تفکیک یا جداسازی باکتری از میکروفلورگلو یا سوشهای همراه، کشت بر روی محیط تلوریت پتاسیم انجام می شود. بواسطه وجود تلوریت پتاسیم، از رشد عده زیادی از میکروبهای دیگر ممانعت بعمل می آید، و محیط برای دیفتری محیط اختصاصی می شود.