پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 158 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

 

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهدف کلی تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب

فاضلاب خانگی

مشخصات فاضلاب خانگی

فاضلاب صنعتی

تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی

تشابه فاضلاب های صنعتی

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی

فاضلاب های ناشی از سیلاب ها

تصفیه فاضلاب

آزمایش های فاضلاب

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب

تعریف BOD

اکسیداسیون مواد آلی کربن دار

اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار

میزان آلودگی فاضلاب های شهری

تعریف COD

جامدات موجود در فاضلاب (TS)

اکسیژن محلول DO

جمعیت معادل

مقصود از تصفیه فاضلاب

روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب

صاف کردن فاضلاب

ته نشین کردن مواد معلق

حوضچه های ته نشینی

کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی

لایه بندی حوضچه های ته نشینی

بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی  اولیه عبارتند از

شناور سازی

تصفیه زیستی (بیولوژیکی)

باکتریهای ساپروفیت

مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی

اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب

تاثیر دما بر تولید گاز

گندزدایی

کلرزدایی

انواع برکه های تثبیت

مرداب های مصنوعی

انواع سیستم های دانه گیر

استخرهای ته نشینی