پاورپوینت آلودگی هوا

پاورپوینت آلودگی هوا

پاورپوینت آلودگی هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 139 اسلاید

 

قس در روزهای عادی هوای نزدیک سطح زمین گرمتر از هوا در ارتفاعات است به همین دلیل جریان همرفت ایجاد شده و هوای گرم و آلوده به سمت بالا رفته و هوای سرد و تمیز جایگزین آن شده و تا حدودی موجب تمیزی هوا می شود ولی در روزهای سرد زمستان هوای سرد نزدیک سطح زمین است و جریان همرفت دیگر ایجاد نمی شود و موجب آلودگی می شود به این پدیده وارونگی می گویند.متی از اسلایدها:

 

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

چکیده  

 آلودگی هوا چیست

منشاو ماهیت آلاینده های هوا

منابع آلودگی هوا

پدیده وارونگی

اثر گلخانه ای

باران اسیدی

اثرات آلودگی بر انسان

کنترل آلودگی

آلودگی هوا چیست؟

منابع انتشار آلودگی هوا در شهرها

تقسیم بندی آلاینده ها

علل آلودگی هوای تهران چیست

)چیست؟ Inversionوارونگیجوی(

ذرات معلق

اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای گوگرد

اوزون

هیدروکربن های فرار

برونشیت مزمن

حساسیت

آسم

سرطان ریه ء معده و بیماریهای قلبی

اثر آلودگی هوا بر گیاهان

استانداردهای آلودگی هوا

در مورد آلودگی هوا چه میتوان کرد؟

از جمله راه حل های قطعی کاهش آلودگی هوا

ایستگاه کنترل آلودگی هوای تهران

دانستنيهاي هواي پاك

آلودگي صوتي

Compressed Natural Gas گاز طبيعي فشرده يا

سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14000 قسمت دوم)

خودرو و آلودگي هوا ( قسمت دوم)

ارتباط مسكن با بهداشت عمومي عبارتست از

خودرو و آلودگي هوا