پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 24 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:

کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت

ابزارهاي مالي پيچيده

موجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني در مواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.

موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:

براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،

به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،

به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،

ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.

طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:

مواد اوليه،

کار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،

کالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،

ساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و

اقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي).

 

فهرست مطالب و اسلایدها

موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:

طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:

اندازه گيري موجودي مواد و کالا

بهاي تمام شده موجوديها شامل مخارج زير است:

مخارج خريد شامل موارد زير است:

مخارج تبديل شامل موارد زير است

تخصيص مخارج سربار توليد

نکاتي در مورد تخصيص  مخارج سربار

ساير مخارج

روشهاي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد وکالا

روشهاي مجاز تعيين بهاي تمام شده موجوديها

  دلايل رد روشهايي مانند اولين صادره از آخرين وارده

و موجودي پايه:

شناخت موجودي کالا به عنوان هزينه

افشا