پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 56 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مواد  آلي قابل مصرف و تجزيه  توسط ميكروارگانيسم ها

مواد آلی مقاوم به تجزيه بيولوژيکی

مواد معلق و ذرات غير محلول و كلوئيدي

مواد مغذی ( ازت و فسفر)

رنگ ، بو ، كدورت

مواد روغني و شناور شامل اسيدهاي چرب ، چربيها ، روغنها

فلزات سنگين و سمي مانند جيوه ، سرب ، كروم و...

جامدات غير آلی محلول

پاتوژن ها

درجه حرارت

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف فاضلاب

ترکيب فاضلاب

اهداف  تصفيه فاضلاب

 انواع فاضلاب

فاضلاب خانگی

ويژگيهاي خاص فاضلابهاي صنعتي

مشخصه های کیفی فاضلاب

ضايعات و آلودگيهاي فاضلابهاي صنعتي

مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

رده بندی آبها نسبت به درجه آلودگی بر حسب میلی گرم در لیتر

استانداردهای خروجی فاضلاب

انواع روشهاي تصفيه فاضلاب

تصفيه فيزيكي

مهمترین اعمالی که در تصفیه فیزیکی استفاده می شوند

انواع روشهاي تصفيه بيولوژيكي

تصفیه هوازی فاضلاب

سیستم لجن فعال

مراحل تصفیه فاضلاب در یک تصفیه خانه لجن فعال

مراحل تصفیه فاضلاب در یک تصفیه خانه صافی چکنده

صافی چکنده

انواع سیستم های بی هوازی

امتیازات روش بی هوازی

مهمترین مواردی که از مواد شیمیایی برای تاثیر رو ی مواد خارجی محلول در فاضلاب 

 مهمترین روش های که باکمک موادشیمیایی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب

مکانیسم انعقاد سازی

چهار مکانیسم در عمل انعقاد

مواد منعقد کننده معدنی

کمک منعقد کننده ها

عوامل مزاحم روی عمل انعقاد

فهرست منابع