پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد.

فعاليتهاي  زير  در  اين  استاندارد  مورد  بحث  قرار  نمي گيرد:

الف . فعاليتهاي تحقيق وتوسعه اي که به موجب قرارداد براي ديگران انجام مي شود.

ب . عمليات اکتشاف نفت، گاز و ذخاير معدني.

فعاليتهايي است که در يکي (يا بيش از يکي) از زمينه هاي گسترده زير واقع شود:

الف . تحقيق محض (يا پايه اي)،

ب . تحقيق کاربردي، يا

ج. توسعه.

توسعه

عبارتست از بکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانش ها  در برنامه يا طرحي براي:

توليد مواد، ابزار ومحصولات يا ارائه خدمات جديد يا اساسا” بهسازي شده،

استقرار فرايندها يا سيستمهاي جديد پيش از آغاز توليد يا کاربرد تجاري، يا

بهسازي اساسي مواردي که قبلا” توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است.

نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه

ارزيابي محصول، خدمت يا فرايند جايگزين،

طراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدل ها قبل از مرحله توليد،

طراحي  ابزار،  قالبها،  محصولات،  خدمات،  فرايندها  يا   سيستم هايي با هدف بکارگيري فناوري جديد با بهسازي موارد موجود،

طراحي، ساخت و راه اندازي تجهيزات وماشين آلات آزمايشي در حدي که ازنظر اقتصادي، توليد تجاري تلقي نشود، و

ايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص توسعه.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه کاربرد

فعاليتهاي تحقيق و توسعه

تحقيق محض يا پايه اي

توسعه

انواع مخارج تحقيق و توسعه

نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق

نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه

حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

افشا