پاورپوینت تامین مالی بلند مدت

پاورپوینت تامین مالی بلند مدت

پاورپوینت تامین مالی بلند مدت

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 34 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تصمیمات تامین مالی بلند مدت:

شرکت در تامین نیازهایش به منظور تامین مالی  بلند مدت می تواند بین یکی از موارد زیر انتخابی داشته باشد:

1- منابع حقوق صاحبان سهام            

2- بدهی

داراییهای مورد نیاز شرکت ها باید به نحوی تامین مالی شوند بالاخص زمانی که شرکت ها مراحل رشد خود را سپری می نمایند. ساختار سرمایه شرکت بیانگر روشی است که شرکت نیازهای مالی خود را تامین مالی  نموده است. شرکت یا از سرمایه های بلندمدت نظیر سهام عادی ، اندوخته ها ، سهام ممتاز ، وامهای بانکی اوراق بهادار (قابل تبدیل ) برای تامین مالی  بلندمدت خود استفاده می نماید.

بطور کلی میتوان گفت که وجوه بلند مدت را میتوان جهت تهیه داراییهای بلند مدت و بخشی از داراییهای کوتاه مدت بکار گرفت.

ابتدا اوراق بهادارخاص، اوراق قرضه قابل تبدیل وگواهینامه حق خرید سهام را توضیح میدهیم.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تصمیمات تامین مالی بلند مدت:

اوراق بهادار قابل تبدیل:

ویژگیهای اوراق بهادار قابل تبدیل :

چرا شرکتها اوراق قابل تبدیل استفاده می کنند؟

گواهی نامه حق خرید سهام:

استفاده از گواهینامه های حق خرید سهام :

افزایش حقوق صاحبان سهام آتی:

ارزش گواهینامه های حق خرید سهام :

اثرات گواهینامه های حق خرید روی ساختار سرمایه:

تامین مالی  پروژه های بلندمدت:

تامین مالی  پروژه ها:

منبع اصلی پرداخت

هزینه موثر بدهی بلند مدت:

محاسبه دوره های پرداخت وام:

محاسبه پرداخت عمده و نهایی اقساط وام در یک مرحله:

جدول استهلاک (جدول باز پرداخت وام):

هزینه های موثر با حق الزحمه ها و مانده ها :