پاورپوینت سیلاب

پاورپوینت سیلاب

پاورپوینت  سیلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش26  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

عملیاتی که موجب پخش و گسترش آبهای سطحی متمرکز دراراضی کم شیب  متناسب با اهداف مورد نظر شده وباعث بهبود وضعیت منابع آب،خاک وپوشش گیاهی می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

Water spreading

Flood water

سابقه ی پژوهش

معرفی مقالات بررسی شده

بررسی تاثیر پخش سیلاب برتغییرات پوشش وتولید گیاهی

اثرات طرق مختلف پخش سیلاب بر خصوصیات رویشی گیاهان مرتع شورپسند

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع

اثرات طرح پخش سیلاب برنفوذ پذیری وحاصلخیزی خاک

بررسی تاثیر پخش سیلاب برخصوصیات خاک درآبخوان پلدشت

تاثیرپخش سیلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک

بررسی تاثیر پخش سیلاب درتغییرات فیزیکو-شیمیایی خاک

نتیجه گیری

محدودیتها