پاورپوینت نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

پاورپوینت نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

پاورپوینت نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ترسیم چند نمودار با یک دستور plot
افزودن راهنمای علائم برنمودارها با legend

مثال:

X=linspace(0,2*pi,30);

Y=sin(x);

Z=cos(x);

Plot(x,y,’r’,x,z,’b’);

Legend(‘sin(x)’,’cos(x)’)

برچسب گذاري محورهاي افقي و عمودي و عنوان  :

به منظور برچسب‌گذاري محورها و ايجاد عنوان براي نمودار مي‌توان از توابع xlabel, ylabel , title استفاده کرد.

>> xlabel(‘ يک رشته متني‘);

>> ylabel(‘ يک رشته متني‘);

>> title(‘ يک رشته متني‘);

این دستورات بعد از آخرین نمودار ترسیم شده یا بعداز هر دستورplot استفاده می گردد

فهرست مطالب و اسلایدها:

دستور plot

ترسیم چند نمودار با یک دستور plot

دستورsubplot

رسم چند نمودار مجزا در يک پنجره شکل-ادامه

برچسب گذاري محورهاي افقي و عمودي و عنوان 

افزودن متن به نمودار

رسم خطوط شبکه ای بر نمودار

رسم خطوط شبکه ای بر نمودار

ثابت نگهداشتن نمودار، دستورhold

نمودار سه بعدی