پاورپوینت طراحي ميان‌افزار

پاورپوینت طراحي ميان‌افزار

پاورپوینت طراحي ميان‌افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

طراحي ميان‌افزار :

امكان تعريف شماي يكپارچه براي داده‌هاي ناهمگن

 تعريف داده به صورت معني‌دار

. جلوگيري از وجود تناقض در تعاريف داده‌ها

امكان پرس‌وجو بر روي شماي يكپارچه‌شده    

استفاده از روش‌هاي پرس‌وجو بر روي داده معني‌دار

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

منطق تشريحي

پرس‌وجو بر روي داده معنادار

مدل پيشنهادي

نتيجه‌گيري