پاورپوینت محدوديت متقابل

پاورپوینت محدوديت متقابل

پاورپوینت محدوديت متقابل

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 20 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

محروميت  متقابل:( هم زماني در سيستم هاي درهم ريخته)

سيستم هاي درگير با فرايند هاي چند گانه  اغلب به صورت برنامه ريزي شده به  استفاده  مناطق بحراني مي رسند . وقتي كه يك فرايند براي خواندن يا به روز در  آوردن  تحت اطلا عات مربوط خاص  در ساختار هاست  . اين وارد يك واحد  بحراني مي شود براي رسيدن به محروميت متقابل  و تضمين مي كنند كه ديگر   فرايند ها  استفاد خواهند كرد  از ساختارهاي اظلا عاتي مربوط به صورت هم   زماندر سيستم هاي پردازشگر منفرد ، مناطق بحراني  حفظ مي كنند مخابره ها  را  ، مانيتور ها  را ساختار مشابه را . ما اكنون به مثال هاي  چند از چگونگي  مناطق بحراني ومحروميت متقابل كه مي توانند در سيستم هاي بخش مورد استفاده قرار مي گيرند نگاه مي كنيم براي يك رده بندي و فهرست  منابع ديگر روش ها RAYNAL را 

ببنديد ديگر كاها را از ElabbadiوAgrabbadliوchandyوsandersمورد بحث  قرار مي گيرند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

محروميت  متقابل:( هم زماني در سيستم هاي درهم ريخته)

يك الگوريتم مركزي

الگوريتم در هم ريخته

يك الگوريتم حلقه اي علامتي

يك مقايسه از سه الگوريتم