پاورپوینت سنجش عملکرد Performance assessment آزمون های واقعی و اصیل

پاورپوینت سنجش عملکرد Performance assessment آزمون های واقعی و اصیل

پاورپوینت سنجش عملکرد Performance assessment آزمون های واقعی و اصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 83 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

نقشه های مفهومی به صورت سلسله مراتبی تهیه می شوند.یعنی مطالب کلی تر در رأس آن و هر چه به پایین  نقشه نزدیک می شویم مفاهیم و مطالب جزیی تر می شوند.

مزیت ها:

  1. وسیله ای برای آموزش: زمانی که معلمان برای یاد دادن مطالب آموزشی از نقشه های مفهومی استفاده می کنند. در فرآیند آموزش به مفاهیم مهم و روابط میان آنها با سایر مفاهیم بیشتر توجه می کنند به این طریق کمتر احتمال وجود دارد که وقت کلاس را صرف موضوعات کم اهمیت کنند.
  2. وسیله ای برای سنجش تکوینی: نقشه های مفهومی که خود دانش آموزان آنها را تهیه می کنند ابزرهایی بسیار مناسبی برای تشخیص نواقص یادگیری دانش آموزان هستند و معلم با توجه به ارتباط های درست و نادرست در این نقشه ها، نکاتی را که دانش آموزان خوب متوجه نشده اند تشخیص می دهد.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

ويگوتسكي vigotsky

سنجش پويا

يادگيري در حد تسلط بلوم

موارد استفاده آزمون های عملکردی

ویژگی ها

انواع آزمون های عملکردی

فهرست وارسي

مقياس درجه بندي رفتار

واقعه نگاري

فهرست وارسی درس ورزش

مقياس درجه بندي رفتار

انواع مقياس هاي درجه بندي

مقياس درجه بندي نگاره اي توصيفي

قواعد انجام واقعه نگاری و تهیه گزارش آن

واقعه نگاري ثبت رویداد

ويژگي هاي واقعه نگاري

امتياز ها و محدوديت هاي روشهاي سنجش مشاهده اي

سنجش عواطف

روش تفكيك معنايي

مراحل اجراي سنجش پرونده اي