پاورپوینت Arthropod transmitted helminthes

پاورپوینت Arthropod transmitted helminthes

پاورپوینت Arthropod transmitted helminthes

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 45 اسلاید

قابل ویرایش: 9 اسلاید انگلیسی 

 

قسمتی از اسلایدها:

اين گروه از نماتودها(موسوم به فيلر) كرمهاي خوني(لنفاوي) و يا بافتي هستند