پاورپوینت مطالعه نانوذرات توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري روبشي

پاورپوینت مطالعه نانوذرات توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري روبشي

پاورپوینت مطالعه نانوذرات توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري روبشي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 23 اسلاید

قابل ویرایش: 4 اسلاید انگلیسی 

 

قسمتی از اسلایدها:

lوقتي يك باريكه الكتروني ظريف با يك كريستال نازك داراي جهت گيري در امتداد محور اصلي، برخورد مي كند، يك الگوي تفرق الكترون حاوي مجموعه اي از ديسك هاي تفرق بدست مي آيد.