پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره (MDGs)

پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره (MDGs)

پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره (MDGs)

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 27 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

•افزايش چشمگير در کمک به کشورهای فقير از 20 ميليارد دلار کنونی به حداقل 135 ميليارد دلار در 2006 و 195 ميليارد دلار تا قبل از 2015