پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

امنيت – تسهيلات نرم افزاري اوراكل داراي 26 جايزه حفاظت وامنيت در مراجع مختلف جهاني بوده است . ازاين تسهيلات براي روش شناسي ،طراحي و ساخت سيستم يكپارچه استفاده شده است . علاوه براين سيستم حفظت وامنيت از كيان اطلاعاتي سازمان دفاع مي كند .

سرعت تبادلات سيستم – درصورت آماده بودن بستر شبكه اي در سازمان ،فراهم بودن سخت افزار وآموزش پايه نرم افزاري در ميان كاركنان مي توان سيستم يكپارچه  رادر 6ماه در سازمان هايي در اندازه ستاد وزارت خانه برقرار نمود .

تجربه هاي پيشين –سيستم يكپارچه دردوسال اخير توسط مجموغهدرخصوص توجهي از موسسات عمده كشور انتخاب شده است . خوشبختانه دربرخي از موسسات به مرحله پشتيباني ياتضمين رسيده است . خوشوقتانه دربرخي از موسسات به مرحله پشتيباني يا تضمين رسيده است ازاين رو سازمانهاي معين براي بازديد كاركرد سيستمهاي تشكيل دهنده ي آن وجوددارد . علاوه براين كسب نظر كاربران مختلف ذرميدان عمل شده است تاسيستم برخوردار وبهره مند از نظر هاي اصلاحي گسترده باشند . امروزه قاطبه نظرهاي اصلاحي در سيستم اعمال شده است .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 مقدمه

تعريف مسئله

ملاحظات داخلي

ملاحظات خارجي (استفاده از مدلهاي تاريخي )

DFD  بسته

DFD فیزیکی سطح بالا