پاورپوینت احکام حروف قرآنی

پاورپوینت احکام حروف قرآنی

پاورپوینت احکام حروف قرآنی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

هر گاه بعد از صداهاي مدي ، سببهاي مدي قرار بگيرد حرف مد بايد بيش از ميزان طبيعي کشيده شود .

در واقع سبب های مد فقط دونوع همزه وساکن است. وتشدید هم به دلیل داشتن ساکن از این نوع است. 

مد متصل

  • صدا و سبب در يک کلمه
  • سبب فقط همزه(همیشه اول صدا بعد سبب)
  • ميزان کشش 4 يا 5 حرکت است و در زمان وقف اجازه 6 حرکت داريم
  • توازن رعايت شود

نکته1: ميزان کشش مد متصل نبايد هيچگاه از مد منفصل کمتر شود هميشه بايد مد منفصل کمتر يا حداقل مساوي مد متصل کشيده شود .

نکته2: دروقف مد منفصل هيچگونه کشش نداريم (صدا وسبب جدا مي شود)

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

احکام مد و قصر

تعریف مد و قصر

ساختمان تشکیل دهنده مدها

انواع مد

مد اصلی

مد فرعی

انواع مد فرعی