پاورپوینت مدلسازی چابک

پاورپوینت مدلسازی چابک

پاورپوینت مدلسازی چابک

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مدلسازی چابک رویکرد نسبتأ جدیدی است به تولید, بخصوص تولید نرم افزار.چــابکي ممکن است به عنوان توانايي ســريع يک سازمان در پاسخگويي به تغيــير در بازار و تقاضاي مشتريان تعريف شده باشد. براي اينکه يک سازمان به چابکي دست يابد، بايد ايجاد کنندگان چابکي در آن سازمان وجود داشته باشند .

تغییرات سریع بازارها که بعلت رشد سریع آنها و معرفي محصولات جديد و کوتاه شدن عمر محصولات

وجود رقابت شديد به علت تغييرات شديد بازار ، افزايش فشار هزينه ها ، رقابت هاي بين المللي

تغيير در نياز مشتريان به‌واسطه وجود تقاضاي عادي ، بالا رفتن کيفيت و زمان کوتاهتر تحويل محصولات.

رشد تغييرات تکنولوژيک با معرفي محصولات جديد و سيستم هاي يکپارچه ( نرم افزاري و سخت افزاري).

تغيير در عوامل اجتماعي به‌واسطه موانع محيطي ، فشار کار و انتظارات کاري و فشار هاي منطقي

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

در آمدی بر مدلسازی چابک

الگوی مفهومی چابکی سازمان

حوزه های اصلی تغییر در محیط تجاری

از نگاه استیفن رابینز تغییرات بصورت زیر طبقه بندی می شوند

ظرفیت های موجود برای مواجه با تغییرات در محیط تجاری

شناسایی 4عنصر جزئی در چابکی

ارکان چابکی

رویکرد ارزیابی چابکی فازی

گام های اجرایی سطح چابکی

Agile software development

اهمیت نقش اعضای تیم در پروژه نرم افزاری

اهمیت نقش کاربران سیستم در پروژه

اصول تولید نرم افزار به روش
Agile Development

طراحی چابکانه