پاورپوینت تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط

پاورپوینت تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط

پاورپوینت تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 41 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 برای درک اینکه چگونه ما محیطمان را می شناسیم شیوه ترسیم ذهنی تصاویر محیطی که توسط ”کوین لینچ“ معرفی شده است را بررسی میکنیم؛

این مفهوم یعنی پدیدار ساختن تصویر ذهنی محیط که افراد به آن شکل میدهند.

تحقیقات نشان میدهد افراد ابتدا مکان ها را با عناصر شاخص که همچون نقاط ثابت و مرجع عمل میکند میشناسند سپس ارتباطات میان مکان ها رامی آموزند و در نهایت محیط خویش را درک میکنند.

لینچ درک مشخص ساختن محیط شهری را به“ دانشی دریافتی از فرم فیزیکی ” تقلیل میدهد.

شیوه لینچ برای درک محیط شهری با محدودیت روبرو است و تاکیدش بر 5 عنصر گذرها، گره ها، لبه ها،نشانه ها و عناصر شاخص طراحی است، البته این عناصر استفاده از محیط را تنها از طریق حرکت مطرح میکند.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

روانشناسی  محیط

محیط

ادراک محیطی

 توقع فضایی انسان از محیط

تعامل انسان ومحیط

تاثیر محیط بر رفتار

انسان ،محیط طبیعی

انسان ،محیط فرهنگی و اجتماعی

انسان ،محیط شهری

انسان ،محیط معماری

 

منابع و ماخذ:

کتابها:

1_مبانی نظری وطراحی شهری                   نویسنده:جهانشاه پاکزاد

2_برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین       نویسنده:کاترین هیگنیز،                                                                    مترجم:دکتر بحرینی دکتر کریمی 

3- بوطیقای معماری                                نویسنده: آنتونی سی

4_روانشناسی محیط                                نویسنده:شهرناز متضوی

5_طراحی فضای شهری                            نویسنده:مدنی پور،

                                                       مترجم:فرهاد مرتضایی

6_آفرینش نظریه معماری                          نویسنده:جان لنگ

7_بحران ادراکی-رفتاری در فضای شهری       نویسنده:راضیه رضازاده

8_تحلیل فضاهای شهری                            نویسنده:سیدحسین بحرینی

9- بعد پنهان                                         نویسنده: ادوارد هال

 

  1. arcspace.com
  2. landscape.ir
  3. designboom.com
  4. staffld.uzzell.html
  5. fwnietzsche.blogfa
  6. جامعه آنلاین معماران ایران.com