پاورپوینت Fault Tolerance

پاورپوینت Fault Tolerance

پاورپوینت Fault Tolerance

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش  33 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

Fault

هم گفته مي شود. Bug مي شود كه به آن error - باعث

Error

حالتي از سيستم كه منتج به خرابي مي شود .

Failure

وقتي اتفاق مي افتد كه سيستم از سرويس مورد نظر منحرف شود و نتايج نادرستي را در بردارد .است . Dependable معادل سيستم  fault tolerance   - سيستم

سيستمي است با ويژگي هاي زير : dependable    - سيستم
 Availability

سيستم در هر لحظه آماده استفاده باشد .

Reliability

سيستم پيوسته و بدون عيب کار کند .

Safety

مي شود اتفاق فاجعه آميزي رخ ندهد .fail       - وقتي سيستم

Maintainability

شده به راحتي قابل ترميم باشد .failسيستم        -

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

Fault Tolerance

System Fault Tolerance

Faults

Failures

Fault Tolerance

Error Recovery

Software Redundancy

Technique for fault tolerance

Design Diversity

Data Diversity

Type of DRA

Design Diversity Techniques
 Recovery Blocks (RcB)

N-Version Programming (NVP)
 N Self-Checking
Programming (NSCP)

Data Diversity Techniques

Retry Blocks

N-Copy Programming(NCP)