پاورپوینت Database پايگاه داده ها

پاورپوینت Database پايگاه داده ها

پاورپوینت  Database پايگاه داده ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 61 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ايده اصلی : رابطه هر چند نرمال ، ممکن است بازهم آنوماليهايي(Anomalies)  داشته باشد .

يادآوری :  رابطه نرمال رابطه ای است که مقادير تمام صفات خاصه اش اتوميک باشند .

مثال : رابطه SPc   مفروض است .

در درج : این رابطه در درج آنومالی دارد . درج کن این اطلاع را    <S7, C7>

درج ناممکن است تا ندانيم چه قطعه ای تهيه کرده است زيرا کليد اصلي رابطه SPC  ، (S#  و P#  ) است و درج تاپل بدون داشتن آنها ناممکن است. در حذف : حذف کن  < S3 , P1 , 90 >   .  انجام شدنی است ، اما اطلاع ناخواسته حذف می شود ( اینکه S3 ساکن C1  است) . در بهنگام سازی :   شهر S1 را عوض کن .

UPDATE S

SET CITY = ‘C1’

WHERE S# = ‘S1’ ;

عمل منطقا تاپلی تبديل به  عمل منطقا مجموعه ای و منجر به بروز فزونکاری در سيستم می شود.

رابطه SPC  آنومالی دارد . دليل غير تئوريک اين آنومالي اينست که در رابطه SPc  پديده اختلاط اطلاعاتي وجود دارد.ِيعني اطلاعات در مورد شي يا موجوديت محموله با اطلاعات در مورد تهيه کننده مخلوط شده است . شهراز صفات خاصه تهيه کننده است و با صفات خاصه محموله ترکيب شده است ، همين اختلاط اطلاعاتي سبب بروز پديده افزونگي هم شده است .

رابطه SPc  خوش طرح (well design)  نيست  و خواهيم  ديد که اين طراحي بايد عوض شود .

فهرست مطالب و اسلایدها:

Further Normalization

شرح صور نرماليتي

سطوح کلاسيک کادی

نرمالتر سازی( ادامه بحث)

تعريف رابطه  2NF

آنرماليهاي Second

وابستگی با واسطه

BCNF

آيا هر رابطه  3NF ،  BCNF است ؟

رابطه با بيش از  يک کليد کانديد

اثبات اکسیوم تعدی

نکات

4NF

تعريف کاملتر

جمع بندی

معايب

کاربرد