پاورپوینت تفکر شهودی

پاورپوینت تفکر شهودی

پاورپوینت تفکر شهودی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

امروزه فلسفه رياضي يا فلسفه علم رياضيات بعنوان يكي از شاخه هاي فلسفي دامنه و عمق قابل توجهي برخوردار شده است و مكاتب و ديدگاههاي متعددي در حوزه اين دانش فلسفي شكل گرفته است. در اين ميان اين نكته روشن است كه دست يافتن به ديدگاهي كه پاسخگوي تمام مسائل و مباحث مطرح شده در فلسفه رياضي باشد آن هم بصورت مستدل و مقبول همه فلسفي انديشان امري ممكن به نظر نمي‌رسدوياآنكه بسيارصعب و

اما متفكران بر اساس اصول و مبادي و علايق ويژه خود به مباحث فلسفي در باب رياضيات پرداخته و هر يك به اندازه وسع علمي و حوزه مطالعاتي و پژوهشي خود گامهايي را براي تقريب به ماهيت و حقيقت رياضيات برداشته اند. در اين ميان متفكران و فلاسفه متقدم و معاصر مسلمان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در لابلاي آثار خود سعي در تفسير و تبيين رياضيات داشته اند.

دشوار است