پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 356 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

دایرة المعارف پژوهش های آموزشی برای نشانگر این تعریف را ارائه کرده است:

 «نشانگر آموزشی آماره ای مرتبط با سیاست های آموزشی است که به منظور فراهم آوردن اطلاعات در باره رتبه، کیفیت و عملکرد آموزشی طراحی می شود».  

نشانگر ها به عنوان ابزاری برای توصیف و درک نظام آموزشی ضروری هستند، اما کافی نیستند.

 دست اندر کاران یک برنامه آموزشی در تفکیک بین ملاک و استاندارد و استاندارد و نشانگر، با اشکال مواجهند.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

چالش های نو در برنامه ریزی آموزشی

تحلیل های بخش آموزش و

 توسعه منابع انسانی

گسترش آموزش و نقش پژوهش های

آموزشی در

 سیاست گذاری و تصمیم گیری

برنامه ریزی بر اساس

 توسعه انسانی

برنامه ریزی کیفیت آموزش

 و سطوح تصمیم گیری

نظام اطلاعاتی مدیریت

کارآیی محور

برنامه ریزی استراتژیک

در نظام آموزشی

برنامه ریزی توسعه آموزشی

در مقیاس کلان

تصویرگری آنچه می تواند باشد:

وضعیت مطلوب

تصویرگری «آنچه هست»:

وضعیت موجود

نیاز سنجی

هدف های آموزشی:

 نتایج یا مقصد

نشانگر های

آموزشی

  برنامه ریزی توسعه آموزش در مقیاس خرد

برنامه ریزی

محل استقرار مدرسه:

نقشه مدارس

برنامه ریزی برای پیشگیری از

شکست دانش آموزان

در مدرسه